Til deg som er deltager

Nyttig informasjon. 

Støtteordninger
Kommunene har ulike ordninger for støtte til barn og unge som ønsker å delta på Ferieaktiviteter. Ta kontakt med kommunen der du bor, og forhør deg om hvilke støtteordninger som finnes. 

Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune har i år en tilskuddsordning for «Inkludering av barn/unge i lavinntektsfamilier». Denne tilskuddordningen gjør det mulig å søke om økonomisk støtte til en sommeraktivitet. For nærmere informasjon ta kontakt med:

I fjor gjennomførte Indre Østfold kommune gratis «sommerskole» til elever i grunnskolen, da kommunen fikk ekstra statlige midler grunnet korona. I år har kommunen bidratt økonomisk ift til noen av tilbudene som tilbys via denne nettsiden, slik at deltagerprisen er redusert. For familier som likevel føler at kurs som tilbys blir for dyre, er det mulig å søke økonomisk støtte ved å ta kontakt med kontaktpersonene nevnt ovenfor.

Rakkestad kommune

  • Barn og unge i Rakkestad – trenger dere utstyr for sommerens ferieøyeblikk?
    Hør med Utlånsrommet til Frivilligsentralen i Rakkestad for å se om de kan ha noe dere kan låne til turen deres. De har mange utlånsmuligheter for ulike sommeraktiviteter. For nærmere informasjon se her

Skiptvet kommune

  • Skiptvet kommune har opprettet en aktivitets- og kontigentkasse for å støtte barn og ungdom som ikke har økonomi til å delta i aktiviteter og ferieopplegg. For nærmere informasjon se her.

Gratis utlån av utsyr til barn og unge
Det fleste Frivilligsentralene har utlånssentraler der man kan låne diverse utstyr gjennom hele året. Mangler du utstyr er dette et gratis tilbud alle kan benytte seg av. Ta kontakt med din nærmeste Frivilligsentral for nærmere informasjon:

Indre Østfold kommune Askim Frivilligsentral 
Askim Frivilligsentral arrangerer gratisaktiviteter for barn og unge i løpet av sommerferien, ta direkte kontakt for påmelding og mer informasjon
  Mysen Frivilligsentral / Kirkens Bymisjon
  Hobøl Frivilligsentral
  Spydeberg Frivilligsentral
  Trøgstad Frivilligsentral
Trøgstad Frivilligsentral arrangerer gratisaktiviteter for barn og unge i løpet av sommerferien, ta direkte kontakt for påmelding og mer informasjon
Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral
Skiptvet kommune Skiptvet Frivilligsentral


 

 

Del: